NGHỆ SĨ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

Lê Anh
MC

BTV Chương trình Cafe Sáng – Đài truyền hình Việt Nam

Hoài Anh
MC

BTV Ban Thời sự VTV1 – Đài truyền hình Việt Nam

Anh Thơ
Ca sĩ

Trọng Tấn
Ca sĩ

Diệu Ly
Ca sĩ

Đăng Dương
Ca sĩ

Minh Quân
Ca sĩ

Nhật Thủy
Ca sĩ

Việt Hoàn
Ca sĩ

Khắc Hiếu
Ca sĩ

Thúy Quỳnh
NGHỆ Sĩ ƯU TÚ

Kiều Dư
NGHỆ Sĩ ƯU TÚ

Diệu Hằng
NGHỆ Sĩ ƯU TÚ

Xuân Hảo
CA Sĩ

Thúy Hoa
NGHỆ Sĩ

Ngọc Ký
Ca Sĩ

Hải Anh
MC

Vũ Thảo My
CA Sĩ

Hồng Duyên
Ca Sĩ

OSCAR
VŨ ĐOÀN

OSCAR
VŨ ĐOÀN

THĂNG LONG HÀ NỘI
NHÓM

THÁI BÌNH
NHÀ HÁT CHÈO

NINH BÌNH
NHÀ HÁT CHÈO

THÁI BÌNH
Đoàn CẢI LƯƠNG